Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Iανουάριος 2021
EPUB 193kPDF 896k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 137 : Ώρα των ερωτήσεων

1.   Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή μπορεί να διεξάγεται σε κάθε περίοδο συνόδου, διαρκεί έως 90 λεπτά και αφορά ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα οριζόντια θέματα τα οποία καθορίζονται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων ένα μήνα πριν την περίοδο συνόδου.

2.   Οι Επίτροποι που καλούνται να συμμετάσχουν από τη Διάσκεψη των Προέδρων διαθέτουν χαρτοφυλάκιο σχετικό με το συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα ή θέματα επί των οποίων τους απευθύνονται ερωτήσεις. Ο αριθμός των Επιτρόπων που καλούνται δεν υπερβαίνει τους δύο ανά περίοδο συνόδου. Ωστόσο, είναι δυνατόν να προσκληθεί τρίτος Επίτροπος, αναλόγως του συγκεκριμένου οριζοντίου θέματος ή θεμάτων που επιλέγονται για την ώρα των ερωτήσεων.

3.   Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας και με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας.

4.   Δεν γίνεται εκ των προτέρων συγκεκριμένη κατανομή της ώρας των ερωτήσεων. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει στο μέτρο του δυνατού ότι δίνεται η δυνατότητα στους βουλευτές, οι οποίοι διατυπώνουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις και προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη, να υποβάλλουν ερωτήσεις με τη σειρά.

5.   Ο βουλευτής έχει στη διάθεσή του ένα λεπτό για να διατυπώσει την ερώτηση και ο Επίτροπος δύο λεπτά για να απαντήσει. Ο εν λόγω βουλευτής μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική ερώτηση που δεν διαρκεί περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και η οποία έχει άμεση σχέση με την κύρια ερώτηση. Παραχωρούνται στη συνέχεια στον Επίτροπο δύο λεπτά προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απάντηση.

Οι ερωτήσεις και οι συμπληρωματικές ερωτήσεις πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα που αποφασίζεται βάσει της παραγράφου 1. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίζει σχετικά με το παραδεκτό τους.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου