Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - januar 2021
EPUB 138kPDF 659k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 3 : PARLAMENTARNA VPRAŠANJA

Člen 138 : Vprašanja za pisni odgovor

1.   Vsak poslanec, politična skupina ali odbor lahko predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v skladu z merili iz priloge k temu poslovniku (1) postavi vprašanja za pisni odgovor. Za vsebino vprašanj so odgovorni izključno njihovi avtorji.

2.   Vprašanja se v elektronski obliki predložijo predsedniku. O problemih glede dopustnosti vprašanja odloča predsednik. Predsednikova odločitev ne temelji izključno na določbah v prilogi iz odstavka 1, ampak na določbah tega poslovnika na splošno. O predsednikovi obrazloženi odločitvi se uradno obvesti avtor vprašanja.

3.   Vsak poslanec, politična skupina ali odbor lahko vloži največ 20 vprašanj v treh zaporednih mesecih. Naslovnik na vprašanja praviloma odgovori v šestih tednih od dneva, ko so mu bila posredovana. Vendar pa lahko vsak poslanec, politična skupina ali odbor vsak mesec določi eno od vprašanj kot „prednostno vprašanje“, na katero mora naslovnik odgovoriti v treh tednih od dneva, ko mu je bilo posredovano.

4.   Vprašanje lahko poleg avtorja podprejo še drugi poslanci. Tako vprašanje se šteje samo avtorju vprašanja, ne pa tudi v podpornikovo najvišje število vprašanj iz odstavka 3.

5.   Če naslovnik v roku iz odstavka 3 ne odgovori na vprašanje, lahko pristojni odbor odloči, da vprašanje uvrsti na dnevni red svoje naslednje seje.

6.   Vprašanja in odgovori se skupaj s povezanimi prilogami objavijo na spletišču Parlamenta.

(1) Glej Prilogo III.
Zadnja posodobitev: 15. januar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov