Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - tammikuu 2021
EPUB 145kPDF 652k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA V : SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
LUKU 3 : PARLAMENTIN KYSYMYKSET

140 artikla : Kirjallisesti vastattavat kysymykset Euroopan keskuspankille

1.   Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille enintään kuusi kirjallisesti vastattavaa kysymystä kuukaudessa tämän työjärjestyksen liitteenä olevien kriteerien mukaisesti (1). Kysymyksen laatija kantaa täyden vastuun kysymyksen sisällöstä.

2.   Kysymykset annetaan kirjallisina asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. Vastaanotettuaan tällaisia kysymyksiä asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja ilmoittaa niistä Euroopan keskuspankille. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja ratkaisee, otetaanko kysymys käsiteltäväksi. Puheenjohtajan päätöksestä ilmoitetaan kysymyksen esittäjälle.

3.   Kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.

4.   Jos kirjallisesti vastattavaan kysymykseen ei ole vastattu kuuden viikon kuluessa, se voidaan kysymyksen laatijan sitä pyytäessä ottaa asiasta vastaavan valiokunnan ja Euroopan keskuspankin puheenjohtajan seuraavan yhteisen kokouksen esityslistalle.

(1) Ks. liite III.
Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö