Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2021 m. sausio mėn.
EPUB 145kPDF 768k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V ANTRAŠTINĖ DALIS : SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
3 SKYRIUS : PARLAMENTO KLAUSIMAI

140 straipsnis : Klausimai Europos Centriniam Bankui, į kuriuos atsakoma raštu

1.   Kiekvienas Parlamento narys pagal Darbo tvarkos taisyklių priede (1) išdėstytus kriterijus per mėnesį gali pateikti Europos Centriniam Bankui ne daugiau kaip šešis klausimus, į kuriuos atsakoma raštu. Už tokių klausimų turinį atsako tik jų teikėjai.

2.   Tokie klausimai pateikiami raštu atsakingo komiteto pirmininkui. Atsakingo komiteto pirmininkas, gavęs tokius klausimus, praneša apie juos Europos Centriniam Bankui. Klausimus dėl klausimo priimtinumo sprendžia atsakingo komiteto pirmininkas. Klausimo teikėjui pranešama apie bet kurį tokį komiteto pirmininko sprendimą.

3.   Tokie klausimai, o taip pat ir atsakymai į juos skelbiami Parlamento interneto svetainėje.

4.   Jei į klausimą, į kurį atsakoma raštu, negaunama atsakymo per šešias savaites, jo teikėjo prašymu jis gali būti įtraukiamas į atsakingo komiteto artimiausio posėdžio, kuriame dalyvaus Europos Centrinio Banko pirmininkas, darbotvarkę.

(1) Žr. III priedą.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika