Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Januar 2021
EPUB 142kPDF 659k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 4 : BERETNINGER OG RAPPORTER FRA ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER

Artikel 142 : Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner eller organer

1.   Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner eller organer, som Parlamentet i henhold til traktaterne skal høres om, eller hvor der efter andre retsforskrifter kræves en udtalelse fra Parlamentet, behandles i en betænkning, som forelægges på plenarmødet.

2.   Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner eller organer, som ikke falder ind under stk. 1, henvises til det kompetente udvalg, der undersøger dem, og som kan fremsætte et kort forslag til beslutning for Parlamentet eller stille forslag om udarbejdelse af en betænkning efter artikel 54, hvis det mener, at Parlamentet bør indtage en holdning i et vigtigt spørgsmål, der er omhandlet i beretningerne.

Seneste opdatering: 15. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik