Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Jaanuar 2021
EPUB 138kPDF 635k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
4. PEATÜKK : TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE ARUANDED

Artikkel 142 : Teiste institutsioonide ja organite aasta- ja muud aruanded

1.   Teiste institutsioonide ja organite aasta- ja muude aruannete kohta, mille puhul aluslepingutes on ette nähtud konsulteerimine parlamendiga või mille puhul muudes õigusnormides on ette nähtud, et parlament avaldab arvamust, koostatakse raport, mis esitatakse täiskogule.

2.   Teiste institutsioonide ja organite aasta- ja muud aruanded, mis ei kuulu lõike 1 reguleerimisalasse, edastatakse vastutavale komisjonile, kes vaatab need läbi ja võib esitada parlamendile lühikese resolutsiooni ettepaneku või teha ettepaneku koostada artikli 54 alusel raport, kui ta leiab, et parlament peaks võtma neis aruannetes käsitletud olulistes küsimustes seisukoha.

Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika