Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2021. január
EPUB 151kPDF 732k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

V. CÍM : KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
4. FEJEZET : EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK JELENTÉSEI

142. cikk : Egyéb intézmények vagy szervek éves és egyéb jelentései

1.   Egyéb intézmények vagy szervek éves és egyéb jelentéseivel – amelyek tekintetében a Szerződések a Parlamenttel folytatandó konzultációt írnak elő, illetve amelyek tekintetében egyéb jogi rendelkezések szerint a Parlament véleménye szükséges – a plenáris üléshez benyújtott jelentés formájában kell foglalkozni.

2.   Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó más intézmények vagy szervek éves és egyéb jelentéseit az illetékes bizottsághoz kell utalni, amely megvizsgálja azokat, és rövid állásfoglalási indítványt nyújthat be a Parlamentnek, vagy az 54. cikk szerinti jelentés készítését javasolhatja, ha úgy véli, hogy a Parlamentnek állást kell foglalnia valamely fontos, a jelentésben szereplő kérdésben.

Utolsó frissítés: 2021. január 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat