Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - siječanj 2021.
EPUB 141kPDF 685k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 5. : REZOLUCIJE I PREPORUKE

Članak 143. : Prijedlozi rezolucija

1.   Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije.

Prijedlog ne smije biti duži od 200 riječi.

2.   Takav prijedlog ne smije:

-   sadržavati odluke o predmetima za koje su u ovom Poslovniku, osobito u članku 47., utvrđeni posebni postupci i nadležnosti ili

-   odnositi se na predmet kojim se Parlament trenutačno bavi.

3.   Svaki zastupnik smije podnijeti najviše jedan takav prijedlog mjesečno.

4.   Prijedlog rezolucije podnosi se predsjedniku koji provjerava ispunjava li on primjenjive kriterije. Ako predsjednik prijedlog proglasi dopuštenim, objavljuje ga na plenarnoj sjednici i upućuje ga nadležnom odboru.

5.   Nadležni odbor odlučuje koji postupak će se primijeniti, uključujući spajanje prijedloga rezolucije s drugim prijedlozima rezolucija ili izvješćima, donošenje mišljenja, koje može biti u obliku pisma, ili sastavljanje izvješća u skladu s člankom 54. Nadležni odbor također može odlučiti ne postupati po prijedlogu rezolucije.

6.   Autori prijedloga rezolucije obavještavaju se o odlukama predsjednika, odbora i Konferencije predsjednika.

7.   Izvješće iz stavka 5. sadržava tekst prijedloga rezolucije.

8.   Predsjednik drugim institucijama Europske unije prosljeđuje mišljenja u obliku pisma iz stavka 5. koja su na njih naslovljena u obliku pisma.

9.   Autor ili autori, ili prvi potpisnik mogu povući prijedlog rezolucije podnesen u skladu sa stavkom 1. prije nego što nadležni odbor odluči, u skladu sa stavkom 5., o njemu sastaviti izvješće.

Nakon što nadleži odbor na taj način preuzme prijedlog rezolucije, jedino je on ovlašten povući prijedlog. početka konačnog glasovanja na plenarnoj sjednici. Nadležni odbor zadržava pravo povući prijedlog sve do početka konačnog glasovanja na plenarnoj sjednici.

Posljednje ažuriranje: 15. siječnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti