Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Január 2021
EPUB 151kPDF 722k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 6 : PORADA S OSTATNÝMI  INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

Článok 145 : Porada s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

1.   Ak Zmluva o fungovaní Európskej únie stanovuje poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, predseda Parlamentu začne konzultačný postup a informuje o tom Parlament.

2.   Výbor môže požiadať o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o otázkach všeobecnej alebo osobitnej povahy.

Výbor vo svojej žiadosti uvedie lehotu, v ktorej má Európsky hospodársky a sociálny výbor poskytnúť svoje stanovisko.

Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa Parlamentu oznámi na jeho nasledujúcej schôdzi a považuje sa za schválenú, ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu,  nepožiadajú do 24 hodín od oznámenia, aby sa o nej hlasovalo.

3.   Stanoviská poskytnuté Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa postúpia gestorskému výboru.

Posledná úprava: 15. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia