Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2021 m. sausio mėn.
EPUB 145kPDF 768k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V ANTRAŠTINĖ DALIS : SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
8 SKYRIUS : KREIPIMAISI Į EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMĄ

149 straipsnis : Bylos Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

1.   Parlamentas, iki Sutartyse ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statute nurodytų terminų Europos Sąjungos institucijoms ir fiziniams ar juridiniams asmenims pareikšti ieškinius, išnagrinėja Sąjungos teisės aktus ir kaip jie įgyvendinami, kad įsitikintų, jog Sutarčių nuostatos, ypač susijusios su Parlamento teisėmis, buvo tinkamai įgyvendintos.

2.   Jei už teisės reikalus atsakingas komitetas įtaria, kad buvo pažeista Sąjungos teisė, jis praneša Parlamentui, prireikus. Prireikus už teisės reikalus atsakingas komitetas gali išklausyti atsakingo komiteto nuomonę tuo klausimu.

3.   Parlamento pirmininkas, vadovaudamasis už teisės reikalus atsakingo komiteto rekomendacija, Parlamento vardu pateikia ieškinį Teisingumo Teisme.

Kitos mėnesinės sesijos pradžioje plenarinio posėdžio metu jis gali pasiūlyti Parlamentui balsuoti dėl sprendimo paremti ieškinį. Jei Parlamentas šiam ieškiniui nepritaria balsavusiųjų dauguma, Parlamento pirmininkas ieškinį atsiima.

Jei Parlamento pirmininkas pateikia ieškinį nepaisydamas priešingos už teisės reikalus atsakingo komiteto rekomendacijos, kitos mėnesinės sesijos pradžioje jis siūlo Parlamentui balsuoti dėl sprendimo paremti ieškinį.

4.   Parlamento pirmininkas, pasikonsultavęs su už teisės reikalus atsakingu komitetu, Parlamento vardu pateikia pastabas arba nusprendžia įstoti į Teisme nagrinėjamą bylą.

Jeigu Parlamento pirmininkas ketina nukrypti nuo už teisės reikalus atsakingo komiteto rekomendacijos, jis, nurodydamas priežastis, apie tai praneša atitinkamam komitetui ir klausimą perduoda Pirmininkų sueigai.

Jeigu Pirmininkų sueiga laikosi nuomonės, kad Parlamentas išskirtiniu atveju neturėtų pateikti samprotavimų ar įstoti į Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamą bylą dėl Parlamento akto teisėtumo, klausimas nedelsiant pateikiamas Parlamentui.

Darbo tvarkos taisyklėse nėra nuostatos, pagal kurią skubos atvejais už teisės reikalus atsakingas komitetas negalėtų priimti sprendimo dėl procedūrinės tvarkos, kuri turėtų būti taikoma siekiant laiku perduoti jo rekomendaciją.

Tais atvejais, kai reikia priimti sprendimą, ar Parlamentas turėtų naudotis savo teisėmis kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ir svarstomam teisės aktui netaikomas šių Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis, šiame straipsnyje numatyta procedūra taikoma pagal analogiją.

5.   Skubiais atvejais, Parlamento pirmininkas, kai tik įmanoma, pasikonsultavęs su už teisės reikalus atsakingo komiteto pirmininku ir pranešėju, gali imtis atsargumo priemonių, siekiant laikytis atitinkamų terminų. Tokiais atvejais 3 arba 4 dalyje numatyta taikytina procedūra taikoma iš karto, kai tik atsiranda galimybė.

6.   Už teisės reikalus atsakingas komitetas nustato principus, kuriuos taikys taikydamas šį straipsnį.

Atnaujinta: 2021 m. sausio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika