Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Januari 2021
EPUB 145kPDF 661k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : PARLAMENTETS ARBETSGÅNG

Artikel 164 : Gemensam debatt

Beslut får när som helst fattas om att gemensamt debattera liknande ärenden eller ärenden som hör ihop.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy