Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - januari 2021
EPUB 149kPDF 698k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 6 : ORDEPUNTEN EN PROCEDURELE MOTIES

Artikel 197 : Moties tot niet-ontvankelijkverklaring van een onderwerp

1.   Bij het begin van een debat over een bepaald agendapunt kunnen een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken een motie tot niet-ontvankelijkverklaring van het onderwerp indienen. Een dergelijke motie wordt onmiddellijk in stemming gebracht.

Het voornemen om een motie van niet-ontvankelijkheid in te dienen, wordt ten minste 24 uur op voorhand ter kennis gebracht van de Voorzitter, die het Parlement hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt.

2.   Indien een dergelijke motie wordt aangenomen, dan gaat het Parlement onmiddellijk over tot het volgende agendapunt.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid