Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Jaanuar 2021
EPUB 138kPDF 635k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
6. PEATÜKK : KODUKORDA PUUDUTAVAD MÄRKUSED JA MENETLUSEGA SEOTUD ETTEPANEKUD

Artikkel 198 : Tagasisaatmine vastutavale komisjonile

1.   Vastutavale komisjonile tagasisaatmist võivad taotleda fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid päevakorra kinnitamisel või enne arutelu algust.

Kavatsusest esitada vastutavale komisjonile tagasisaatmise taotlus tuleb presidendile vähemalt 24 tundi ette teatada. President teavitab sellest viivitamata parlamenti.

2.   Vastutavale komisjonile tagasisaatmise taotluse võivad fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid esitada ka enne hääletust või hääletuse ajal. Taotlus pannakse viivitamata hääletusele.

3.   Iga lõigetes 1 ja 2 osutatud menetlusetapi jooksul võib vastutavale komisjonile tagasisaatmise taotluse esitada ainult ühe korra.

4.   Vastutavale komisjonile tagasisaatmine toob kaasa päevakorrapunkti käsitlemise katkestamise.

5.   Parlament võib määrata, millise aja jooksul peab vastutav komisjon oma järeldused teatavaks tegema.

Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika