Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2021. gada janvāris
EPUB 146kPDF 776k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
6. NODAĻA : REGLAMENTA NEIEVĒROŠANA UN PRIEKŠLIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PROCEDŪRU

198. pants : Nodošana atpakaļ komitejai

1.   Kad nosaka darba kārtību vai pirms debašu sākšanas politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var prasīt, lai jautājumu nodod atpakaļ komitejai.

Par nodomu iesniegt priekšlikumu, kurā prasa nodošanu atpakaļ komitejai, paziņo Parlamenta priekšsēdētājam  vismaz 24 stundas iepriekš, un viņš par to nekavējoties ziņo Parlamentam.

2.   Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, arī var iesniegt priekšlikumu, kurā prasa nodošanu atpakaļ komitejai, pirms balsošanas vai tās laikā. Par šādu priekšlikumu balso nekavējoties.

3.   Šādu priekšlikumu var iesniegt tikai vienu reizi katrā no 1. un 2. punktā minētas procedūras posmiem.

4.   Ja jautājumu nodod atpakaļ komitejai, šā jautājuma izskatīšanu pārtrauc.

5.   Parlaments var noteikt termiņu, kurā komitejai jāiesniedz savi secinājumi.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 15. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika