Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - leden 2021
EPUB 156kPDF 735k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 207 : Zvláštní výbory

1.   Na návrh Konference předsedů může Parlament kdykoli zřídit zvláštní výbory, jejichž působnost, početní složení a funkční období se stanoví současně s přijetím rozhodnutí o jejich zřízení.

2.   Funkční období zvláštních výborů nesmí překročit 12 měsíců, ledaže by Parlament toto funkční období prodloužil před jeho uplynutím. Nestanoví-li rozhodnutí Parlamentu, kterým se zvláštní výbor zřizuje, jinak, začíná jeho funkční období dnem, kdy proběhla jeho ustavující schůze.

3.   Zvláštní výbory nejsou oprávněny předkládat stanoviska jiným výborům.

Poslední aktualizace: 15. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí