Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - září 2021
EPUB 156kPDF 737k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2 : NEJVYŠŠÍ FUNKCIONÁŘI V PARLAMENTU

Článek 17 : Volba místopředsedů

1.   Po zvolení předsedy se v jediném hlasování volí místopředsedové. Kandidáti, kteří v prvním kole volby získají absolutní většinu odevzdaných hlasů, se považují za zvolené do čtrnáctého místa podle pořadí získaných hlasů. Jestliže je počet zvolených kandidátů nižší než počet míst, která mají být obsazena, uskuteční se za stejných podmínek druhé kolo k obsazení zbývajících míst. Jestliže je zapotřebí třetí kolo, postačuje ke zvolení na zbývající místa poměrná většina. V případě rovnosti hlasů jsou prohlášeni za zvolené nejstarší poslanci.

2.   S výhradou čl. 20 odst. 1 závisí hierarchie místopředsedů na pořadí, v jakém byli zvoleni, a v případě rovnosti hlasů na věku.

Jestliže byli místopředsedové zvoleni aklamací, proběhne tajné hlasování, které stanoví jejich hierarchii.

Poslední aktualizace: 26. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí