Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Септември 2021 г.
EPUB 179kPDF 884k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 2 : ВИСШИ МАНДАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРЛАМЕНТА

Член 20 : Свободни места (1)

1.   В случай че председателят, заместник-председател или квестор трябва да бъде заместен, заместник се избира в съответствие с относимите правила за избор на съответната длъжност.

Новоизбран заместник-председател заема мястото на своя предшественик по реда на старшинството.

2.   Ако се освободи длъжността на председателя, функциите на председател се изпълняват от заместник-председател, определен в съответствие със старшинството, до избора на нов председател.

(1) Член 20 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 213, параграф 3).
Последно осъвременяване: 26 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност