Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - September 2021
EPUB 142kPDF 662k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 2 : HVERV

Artikel 20 : Ledige poster (1)

1.   I tilfælde af nyvalg af formanden, en næstformand eller en kvæstor inden for valgperioden foretages dette efter de respektive regler for valg til den pågældende post.

En nyvalgt næstformand indtager sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge.

2.   Bliver formandsposten ledig, udøver en næstformand, der fastsættes efter næstformændenes rangfølge, formandens hverv, indtil der vælges en ny formand.

(1) Artikel 20 finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 213, stk. 3).
Seneste opdatering: 26. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik