Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - september 2021
EPUB 149kPDF 702k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL I : LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
HOOFDSTUK 2 : AMBTSDRAGERS IN HET PARLEMENT

Artikel 20 : Vacatures (1)

1.   Indien het noodzakelijk wordt om de Voorzitter, een ondervoorzitter of een quaestor te vervangen, wordt overeenkomstig de respectieve regels voor verkiezingen van het betrokken ambt overgegaan tot de verkiezing van een opvolger.

De nieuwe ondervoorzitter neemt de rangorde van zijn voorganger over.

2.   Indien het ambt van de Voorzitter openvalt, dan wordt het tot de verkiezing van de nieuwe Voorzitter waargenomen door een van de ondervoorzitters, in de volgorde van hun rangorde.

(1) Artikel 20 is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 213, lid 3).
Laatst bijgewerkt op: 26 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid