Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Wrzesień 2021
EPUB 155kPDF 807k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ I : POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
ROZDZIAŁ 2 : POSŁOWIE PEŁNIĄCY STANOWISKA W PARLAMENCIE

Artykuł 20 : Wakaty (1)

1.   W przypadku gdy konieczna jest zmiana na stanowisku Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub kwestora, następca jest wybierany, zgodnie z odpowiednimi przepisami wyboru na dane stanowisko.

Nowo wybrany wiceprzewodniczący zajmuje w porządku pierwszeństwa miejsce ustępującego wiceprzewodniczącego.

2.   W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego, jeden z wiceprzewodniczących, wyłoniony zgodnie z porządkiem pierwszeństwa, pełni jego funkcję do chwili wybrania nowego Przewodniczącego.

(1) Artykuł 20 stosuje się odpowiednio do komisji (zob. art. 213 ust. 3).
Ostatnia aktualizacja: 29 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności