Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Rujan 2021.
EPUB 141kPDF 685k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA I. : ZASTUPNICI, PARLAMENTARNA TIJELA I KLUBOVI ZASTUPNIKA
POGLAVLJE 2. : OBNAŠATELJI DUŽNOSTI U PARLAMENTU

Članak 21. : Prijevremeni prestanak mandata

Konferencija predsjednika može tropetinskom većinom danih glasova koja predstavlja najmanje tri kluba zastupnika predložiti Parlamentu da razriješi predsjednika, potpredsjednika, kvestora, predsjednika ili potpredsjednika odbora, predsjednika ili potpredsjednika međuparlamentarnog izaslanstva ili bilo kojeg drugog nositelja dužnosti izabranog u Parlamentu, ako smatra da je dotični zastupnik počinio ozbiljnu povredu dužnosti. Parlament o tom prijedlogu odlučuje dvotrećinskom većinom danih glasova koji predstavljaju većinu zastupnika u Parlamentu.

Kada izvjestitelj prekrši odredbe Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi financijskih interesa i sukoba interesa, odbor koji ga je izabrao može ga na inicijativu predsjednika i na prijedlog Konferencije predsjednika razriješiti dužnosti. Većine utvrđene u prvom stavku primjenjuju se na odgovarajući način u svakoj fazi postupka. (1)

(1) Vidi Prilog I.
Posljednje ažuriranje: 26. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti