Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2021. gada septembris
EPUB 146kPDF 779k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

I SADAĻA : DEPUTĀTI, PARLAMENTA STRUKTŪRVIENĪBAS UN POLITISKĀS GRUPAS
2. NODAĻA : AMATPERSONAS

21. pants : Priekšlaicīga amata pilnvaru izbeigšana

Ar trijām piektdaļām nodoto balsu vairākuma, kurā pārstāvētas vismaz trīs politiskās grupas, Priekšsēdētāju konference Parlamentam var ierosināt izbeigt Parlamenta priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, kvestora, komitejas priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka, parlamentu sadarbības delegācijas priekšsēdētaja vai priekšsēdētāja vietnieka vai jebkura cita Parlamentā ievēlēta amata pilnvaras, ja tā uzskata, ka attiecīgais deputāts ir izdarījis smagu pārkāpumu. Parlaments par minēto ierosinājumu pieņem lēmumu ar divām trešdaļām nodoto balsu vairākuma, kas pārstāv Parlamenta deputātu vairākumu.

Ja referents ir pārkāpis Reglamentam pievienoto Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksu finansiālo interešu un interešu konfliktu jomā (1), komiteja, kas viņu ir iecēlusi, pēc Parlamenta priekšsēdētāja iniciatīvas un Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma var viņu atstādināt no šāda pienākuma pildīšanas. Šā panta pirmajā daļā noteikto vairākumu pēc analoģijas piemēro visiem šīs procedūras posmiem.

(1) Sk. I pielikumu.
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika