Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Settembru 2021
EPUB 152kPDF 796k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU IV : TRASPARENZA FIL-ĦIDMA

Artikolu 122 : Aċċess pubbliku għal dokumenti

1.   Kull ċittadin tal-Unjoni u kull persuna fiżika jew ġuridika li tkun residenti jew li jkollha l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għal dokumenti tal-Parlament skont l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.  Tali aċċess għal dokumenti tal-Parlament huwa suġġett għall-prinċipji, il-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

Aċċess għal dokumenti tal-Parlament għandu, sa fejn ikun possibbli, jingħata lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħra bl-istess mod.

2.   Għall-għanijiet ta' aċċess għal dokumenti, l-espressjoni "dokumenti tal-Parlament" tfisser kwalunkwe kontenut li jaqa' fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(a) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 li jkun tħejja minn jew ġie rċevut minn uffiċjali tal-Parlament skont it-tifsira tat-Titolu I, Kapitolu 2 ta' dawn ir-Regoli, minn korpi li jirregolaw il-Parlament, minn kumitati jew delegazzjonijiet interparlamentari, jew mis-Segretarjat tal-Parlament.

B'konformità mal-Artikolu 4 tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, dokumenti mħejjija minn Membri individwali jew minn gruppi politiċi huma dokumenti tal-Parlament għall-għanijiet ta' aċċess għal dokumenti biss jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda skont dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

Il-Bureau għandu jagħmel regoli sabiex jiżgura li d-dokumenti kollha tal-Parlament jiġu reġistrati.

3.   Il-Parlament għandu jistabbilixxi sit elettroniku ta' reġistru pubbliku ta' dokumenti tal-Parlament. Dokumenti leġiżlattivi u ċerti kategoriji oħra ta' dokumenti għandhom, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, ikunu aċċessibbli direttament permezz tas-sit elettroniku tar-reġistru pubbliku tal-Parlament. Referenzi għal dokumenti oħra tal-Parlament għandhom, sa fejn ikun possibbli, ikunu inklużi fis-sit elettroniku tar-reġistru pubbliku tal-Parlament.

Il-kategoriji ta' dokumenti li għandhom ikunu aċċessibbli direttament permezz tas-sit elettroniku tal-Parlament tar-reġistru pubbliku għandhom ikunu stabbiliti f'lista adottata mill-Bureau u ppubblikata fuq is-sit elettroniku tar-reġistru pubbliku tal-Parlament. Dik il-lista m'għandhiex tillimita d-dritt ta' aċċess għal dokumenti li ma jkunux fil-kategoriji inklużi fil-lista; dawk id-dokumenti jistgħu jkunu disponibbli fuq talba bil-miktub skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

Il-Bureau għandu jadotta regoli għall-aċċess għal dokumenti, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, li għandhom ikunu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

4.   Il-Bureau għandu jinnomina l-korpi responsabbli għall-immaniġġjar ta' talbiet inizjali (Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001) u għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet dwar talbiet ta' konferma (Artikolu 8 ta’ dak ir-Regolament) u dwar talbiet għal aċċess għal dokumenti sensittivi (Artikolu 9 ta’ dak ir-Regolament).

5.   Wieħed mill-Viċi Presidenti għandu jkun responsabbli għas-superviżjoni tal-immaniġġjar ta' talbiet għal aċċess għal dokumenti.

6.   Il-Bureau għandu jadotta r-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

7.   Il-kumitat responsabbli tal-Parlament għandu jeżamina regolarment it-trasparenza tal-attivitajiet tal-Parlament u għandu jressaq rapport bil-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-plenarja.

Il-kumitat responsabbli jista' wkoll jeżamina u jevalwa r-rapporti adottati mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji l-oħra skont l-Artikolu 17 tar-Regolament.

8.   Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tinnomina r-rappreżentanti tal-Parlament fuq il-kumitat interistituzzjonali mwaqqaf skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza