Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Септември 2021 г.
EPUB 179kPDF 884k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ IV : ПРОЗРАЧНОСТ НА РАБОТАТА

Член 123 : Достъп до Парламента

1.   Пропуски за членовете на ЕП, техните сътрудници и трети лица се издават въз основа на разпоредбите, установени от Бюрото. Посочените разпоредби уреждат също така използването и отнемането на пропуските.

2.   Пропуски не се издават на лица от обкръжението на членовете на ЕП, които попадат в обхвата на Споразумението между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност.

3.   Субектите, включени в регистъра за прозрачност, както и техните представители, на които са издадени дългосрочни пропуски за Европейския парламент, трябва да спазват:

-   приложения към споразумението кодекс за поведение за вписаните в регистъра за прозрачност субекти;

-   процедурите и другите задължения, определени в споразумението; както и

-   разпоредбите за прилагане на настоящия член.

Без да се нарушава приложимостта на общите правила, уреждащи отнемането или временната отмяна на дългосрочните пропуски, освен ако са налице важни основания, които не позволяват това, генералният секретар, с разрешението на квесторите, отнема или временно отменя даден дългосрочен пропуск, ако неговият притежател е бил заличен от регистъра за прозрачност поради нарушение на кодекса за поведение за вписаните в регистъра за прозрачност субекти, ако е извършил тежко нарушение на задълженията, предвидени в настоящия параграф, или е отказал да се отзове на официална покана да участва в изслушване или в заседание на комисия или да сътрудничи на анкетна комисия, без да представи достатъчни основания.

4.   Квесторите могат да определят доколко кодексът за поведение, посочен в параграф 3, е приложим за лицата, които, въпреки че притежават дългосрочен пропуск, не попадат в приложното поле на споразумението.

5.   Бюрото, по предложение на генералния секретар, приема необходимите мерки за прилагане на регистъра за прозрачност, в съответствие с разпоредбите на споразумението за създаването на въпросния регистър.

Последно осъвременяване: 26 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност