Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - September 2021
EPUB 139kPDF 661k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV IV : PREGLEDNOST DELA

Člen 123 : Dostop do Parlamenta

1.   Izkaznice za vstop se poslancem, pomočnikom poslancev in tretjim osebam izdajo na podlagi pravil, ki jih določi predsedstvo. Ta pravila urejajo tudi uporabo in odvzem izkaznic za vstop.

2.   Izkaznice se ne izdajo osebam iz spremstva poslanca, za katere velja Sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o registru za preglednost.

3.   Subjekti, navedeni v registru za preglednost, in njihovi predstavniki z dolgoročnimi izkaznicami za vstop v Evropski parlament upoštevajo:

-   pravila ravnanja za registracijske zavezance, priložena sporazumu,

-   postopke in druge obveznosti, določene s sporazumom, ter

-   določbe, s katerimi se izvaja ta člen.

Brez poseganja v veljavnost splošnih pravil, ki urejajo odvzem ali začasno deaktivacijo dolgoročnih izkaznic za vstop, in razen če obstajajo pomembni razlogi proti odvzemu ali začasni deaktivaciji, generalni sekretar z dovoljenjem kvestorjev odvzame ali deaktivira dolgoročno izkaznico za vstop, če je bil njen imetnik izbrisan iz registra za preglednost zaradi kršitve pravil ravnanja za registracijske zavezance, če je zagrešil hudo kršitev obveznosti iz tega odstavka ali če je brez ustrezne utemeljitve zavrnil uraden poziv na predstavitev ali sejo odbora oziroma sodelovanje s preiskovalnim odborom.

4.   Kvestorji lahko določijo, v kolikšni meri se pravila ravnanja iz odstavka 3 uporabljajo za osebe, ki kljub dolgoročni izkaznici za vstop ne spadajo na področje uporabe sporazuma.

5.   Predsedstvo na predlog generalnega sekretarja sprejme potrebne ukrepe za izvedbo registra za preglednost v skladu z določbami sporazuma o vzpostavitvi tega registra.

Zadnja posodobitev: 26. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov