Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Септември 2021 г.
EPUB 179kPDF 884k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 3 : ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 140 : Въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка

1.   Всеки член на ЕП може да отправя към Европейската централна банка най-много шест въпроса на месец с искане за писмен отговор в съответствие с критериите, съдържащи се в приложение към настоящия Правилник за дейността (1). За съдържанието на въпросите отговарят единствено техните вносители.

2.   Въпросите се внасят в писмена форма чрез председателя на компетентната комисия. Когато получи такива въпроси, председателят на компетентната комисия уведомява за тях Европейската централна банка. По допустимостта на даден въпрос решение се взема от председателя на компетентната комисия. Неговото решение се съобщава на вносителя.

3.   Въпросите, както и отговорите им, се публикуват на уебсайта на Парламента.

4.   Ако даден въпрос с искане за писмен отговор не е получил отговор в срок от шест седмици, по искане на неговия вносител въпросът може да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия, на което присъства председателят на Европейската централна банка.

(1) Вж. приложение ІII.
Последно осъвременяване: 26 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност