Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - září 2021
EPUB 156kPDF 737k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 3 : Parlamentní otázky

Článek 140 : Otázky Evropské centrální bance k písemnému zodpovězení

1.   Kterýkoli poslanec může položit Evropské centrální bance nejvýše šest otázek k písemnému zodpovězení měsíčně v souladu s kritérii uvedenými v příloze jednacího řádu (1). Za obsah otázek jsou odpovědní výhradně jejich autoři.

2.   Tyto otázky se předkládají písemně předsedovi příslušného výboru. Po obdržení těchto otázek je předseda příslušného výboru oznámí Evropské centrální bance. Záležitosti týkající se přípustnosti otázky řeší předseda příslušného výboru. Toto rozhodnutí se oznámí tazateli.

3.   Tyto otázky, jakož i odpovědi na ně, se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.

4.   Není-li otázka k písemnému zodpovězení zodpovězena ve lhůtě šesti týdnů, může být na žádost jejího autora zařazena na pořad jednání další schůze příslušného výboru za účasti prezidenta Evropské centrální banky.

(1) Viz příloha III.
Poslední aktualizace: 26. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí