Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - September 2021
EPUB 142kPDF 662k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 3 : FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL FRA PARLAMENTSMEDLEMMER

Artikel 140 : Forespørgsler til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse

1.   Ethvert medlem kan stille op til seks forespørgsler pr. måned til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier (1). Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.

2.   Sådanne forespørgsler indgives skriftligt til formanden for det kompetente udvalg. Ved modtagelsen af sådanne forespørgsler meddeler formanden for det kompetente udvalg dem til Den Europæiske Centralbank. Formanden for det kompetente udvalg træffer afgørelse om spørgsmål om, hvorvidt en forespørgsel kan stilles. Forespørgeren får meddelelse om en sådan afgørelse.

3.   Sådanne forespørgsler og besvarelser heraf offentliggøres på Parlamentets websted.

4.   Er en forespørgsel til skriftlig besvarelse ikke blevet besvaret, inden der er gået seks uger, kan den efter anmodning fra forespørgeren optages på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg med formanden for Den Europæiske Centralbank.

(1) Se bilag III.
Seneste opdatering: 26. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik