Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - September 2021
EPUB 139kPDF 638k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
3. PEATÜKK : EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSED

Artikkel 140 : Kirjalikult vastatavad küsimused Euroopa Keskpangale

1.   Iga parlamendiliige võib kooskõlas kodukorra lisas sätestatud kriteeriumidega (1) esitada Euroopa Keskpangale kuni kuus kirjalikult vastatavat küsimust kuus. Küsimuste sisu eest vastutavad ainuüksi nende esitajad.

2.   Küsimused esitatakse kirjalikult vastutava komisjoni esimehele. Kui vastutava komisjoni esimees on küsimused kätte saanud, teavitab ta neist Euroopa Keskpanka. Küsimuse lubatavuse otsustab vastutava komisjoni esimees. See otsus tehakse teatavaks küsimuse esitajale.

3.   Küsimused ja vastused avaldatakse parlamendi veebisaidil.

4.   Kui kirjalikult vastatavale küsimusele ei ole kuue nädala jooksul vastatud, võib selle esitaja taotlusel võtta vastutava komisjoni järgmise Euroopa Keskpanga presidendi osavõtul toimuva koosoleku päevakorda.

(1) Vt III lisa.
Viimane päevakajastamine: 26. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika