Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Rujan 2021.
EPUB 141kPDF 685k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 3. : PARLAMENTARNA PITANJA

Članak 140. : Pitanja za pisani odgovor upućena Europskoj središnjoj banci

1.   Svaki zastupnik može u skladu s kriterijima utvrđenima u prilogu ovom Poslovniku Europskoj središnjoj banci postaviti najviše šest pitanja mjesečno i na njih tražiti pisani odgovor (1). Za sadržaj pitanja odgovorni su isključivo njihovi podnositelji.

2.   Pitanja se u pisanom obliku podnose predsjedniku nadležnog odbora. Po primitku takvih pitanja predsjednik nadležnog odbora o  njima obavještava Europsku središnju banku. U slučaju dvojbi oko dopuštenosti pitanja odlučuje predsjednik nadležnog odbora. Podnositelja pitanja obavještava se o takvoj odluci.

3.   Pitanja, kao i odgovori na njih, objavljuju se na internetskim stranicama Parlamenta.

4.   Ako na pitanje za pisani odgovor nije odgovoreno u roku od šest tjedana, ono se na zahtjev podnositelja može uvrstiti u dnevni red sljedećeg sastanka nadležnog odbora i predsjednika Europske središnje banke.

(1) Vidi Prilog III.
Posljednje ažuriranje: 26. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti