Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2021. gada septembris
EPUB 146kPDF 779k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
3. NODAĻA : JAUTĀJUMI PADOMEI, KOMISIJAI UN EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI

140. pants : Jautājumi Eiropas Centrālajai bankai, uz kuriem jāatbild rakstiski

1.   Ikviens deputāts saskaņā ar Reglamenta pielikumā izklāstītajiem kritērijiem mēnesī var uzdot Eiropas Centrālajai bankai ne vairāk kā sešus jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski (1). Par jautājumu saturu ir atbildīgs tā iesniedzējs.

2.   Šādus jautājumus iesniedz rakstiski atbildīgās komitejas priekšsēdētājam, kurš tos dara zināmus Eiropas Centrālajai bankai. Ja ir šaubas par jautājuma pieņemamību, lēmumu pieņem atbildīgās komitejas priekšsēdētājs. Jebkuru šādu lēmumu dara zināmu jautājuma iesniedzējam.

3.   Šādus jautājumus un atbildes uz tiem publicē Parlamenta tīmekļa vietnē.

4.   Ja sešu nedēļu laikā nav saņemta atbilde uz kādu no rakstiski iesniegtajiem jautājumiem, tad pēc jautājuma iesniedzēja pieprasījuma to var iekļaut atbildīgās komitejas nākamās sanāksmes, kurā piedalīsies Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs, darba kārtībā.

(1) Sk. III pielikumu.
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika