Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Wrzesień 2021
EPUB 155kPDF 807k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ V : STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
ROZDZIAŁ 3 : PYTANIA PARLAMENTARNE

Artykuł 140 : Pytania do Europejskiego Banku Centralnego wymagające odpowiedzi na piśmie

1.   Każdy poseł może skierować do Europejskiego Banku Centralnego do sześciu pytań wymagających odpowiedzi na piśmie miesięcznie zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku do niniejszego Regulaminu (1). Wyłączną odpowiedzialność za treść pytań ponosi ich autor.

2.    Pytania   są   przedkładane   na   piśmie   przewodniczącemu   właściwej   komisji. Po otrzymaniu takich pytań przewodniczący właściwej komisji   powiadamia o nich Europejski Bank Centralny. Przewodniczący właściwej komisji rozstrzyga kwestie dotyczące dopuszczalności pytań. Autor pytania zostaje powiadomiony o decyzji Przewodniczącego.

3.   Pytania wraz z odpowiedziami są publikowane na stronie internetowej Parlamentu.

4.   Jeśli odpowiedź na dane pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie nie została udzielona w terminie sześciu tygodni, na wniosek jego autora może ono zostać wpisane do porządku dziennego następnego posiedzenia właściwej komisji z udziałem Prezesa Europejskiego Banku Centralnego.

(1) Zob. załącznik III.
Ostatnia aktualizacja: 29 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności