Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - September 2021
EPUB 152kPDF 725k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 4 : SPRÁVY OSTATNÝCH INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

Článok 142 : Výročné správy a iné správy ostatných inštitúcií alebo orgánov

1.   Výročnými správami a inými správami ostatných inštitúcií alebo orgánov, v súvislosti s ktorými zmluvy ustanovujú povinnosť poradiť sa s Parlamentom alebo v súvislosti s ktorými iné právne ustanovenia vyžadujú stanovisko Parlamentu, sa zaoberajú správy, ktoré sa predkladajú v pléne.

2.   Výročné správy a iné správy ostatných inštitúcií alebo orgánov, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, sa pridelia príslušnému výboru, ktorý ich preskúma a ktorý môže Parlamentu predložiť návrh krátkeho uznesenia alebo navrhnúť vypracovanie správy podľa článku 54, ak sa domnieva, že Parlament by mal prijať pozíciu k dôležitej záležitosti, ktorá je predmetom správ.

Posledná úprava: 26. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia