Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - September 2021
EPUB 139kPDF 661k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 5 : RESOLUCIJE IN PRIPOROČILA

Člen 143 : Predlogi resolucij

1.   Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec.

Predlog lahko vsebuje največ 200 besed.

2.   Predlog resolucije ne sme:

-   vsebovati odločitve o zadevah, ki jih urejajo drugi posebni postopki in pristojnosti, določeni v tem poslovniku, zlasti člen 47, ali

-   obravnavati vsebine postopkov v teku v Parlamentu.

3.   Vsak poslanec lahko vloži samo en tak predlog resolucije na mesec.

4.   Predlog resolucije se vloži pri predsedniku, ki preveri, ali izpolnjuje veljavna merila. Če predsednik izjavi, da je predlog dopusten, to razglasi na plenarnem zasedanju in ga posreduje pristojnemu odboru.

5.   Pristojni odbor odloči, po katerem postopku bo predlog obravnavan, kar lahko vključuje združitev predloga resolucije z drugimi predlogi resolucij ali poročil, sprejetje mnenja, ki je lahko v obliki pisma, ali pripravo poročila v skladu s členom 54. Pristojni odbor lahko odloči tudi, da predloga resolucije ne bo obravnaval.

6.   Predlagatelje resolucije se obvesti o sklepih predsednika, odbora in konference predsednikov.

7.   Poročilo iz odstavka 5 vsebuje besedilo predloga resolucije.

8.   Mnenja v obliki pisma iz odstavka 5, ki so naslovljena na druge institucije Unije, le-tem posreduje predsednik.

9.   Predlagatelj oziroma predlagatelji ali prvi podpisnik lahko predlog resolucije, vložen na podlagi odstavka 1, umakne, dokler pristojni odbor ne sklene, da bo v skladu z odstavkom 5 o njem pripravil poročilo.

Po prevzemu predloga resolucije s strani pristojnega odbora ga lahko umakne le ta odbor sam. Pristojni odbor lahko predlog umakne do začetka končnega glasovanja na plenarnem zasedanju.

Zadnja posodobitev: 26. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov