Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2021. gada septembris
EPUB 146kPDF 779k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
1. NODAĻA : PARLAMENTA GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS

155. pants : Sēžu un sanāksmju vieta

1.   Parlaments rīko plenārsēdes un komiteju sanāksmes saskaņā ar Līgumu noteikumiem.

Priekšlikumus rīkot papildu sesijas Briselē, kā arī jebkurus grozījumus tajos pieņem tikai ar nodoto balsu vairākumu.

2.   Ikviena komiteja var nolemt prasīt, lai viena vai vairākas tās sanāksmes notiktu kādā citā vietā. Šādu pamatotu pieprasījumu iesniedz Parlamenta priekšsēdētājam, kurš to nodod Prezidijam izskatīšanai.

Steidzamos gadījumos Parlamenta priekšsēdētājs var pieņemt lēmumu vienpersoniski. Ja Prezidijs vai Parlamenta priekšsēdētājs šo pieprasījumu noraida, tas jāpamato.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika