Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - September 2021
EPUB 142kPDF 662k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 1 : PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 156 : Medlemmernes deltagelse i møder

1.   Ved hvert møde fremlægges en tilstedeværelsesliste, som medlemmerne forsyner med deres underskrift.

2.   Navnene på de medlemmer, der på tilstedeværelseslisten er registreret som værende til stede, anføres i protokollen fra hvert møde som "til stede". Navnene på de medlemmer, der af formanden er blevet fritaget for at deltage, anføres i protokollen fra hvert møde som "fritaget".

Seneste opdatering: 26. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik