Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Септември 2021 г.
EPUB 179kPDF 884k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 2 : РЕД НА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 157 : Проект на дневен ред

1.   Преди всяка месечна сесия проектът на дневен ред се изготвя от Председателския съвет въз основа на препоръките на Съвета на председателите на комисии.

По покана на председателя Комисията и Съветът могат да присъстват на обсъждането на проекта на дневен ред в рамките на Председателския съвет.

2.   В проекта на дневен ред може да се посочи времето за гласуване на някои от точките, подлежащи на обсъждане.

3.   Окончателният проект на дневен ред се предоставя на разположение на членовете на Парламента най-малко три часа преди началото на съответната месечна сесия.

Последно осъвременяване: 26 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност