Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - September 2021
EPUB 146kPDF 663k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : PARLAMENTETS ARBETSGÅNG

Artikel 157 : Förslag till föredragningslista

1.   Före varje sammanträdesperiod ska talmanskonferensen upprätta ett förslag till föredragningslista på grundval av utskottsordförandekonferensens rekommendationer.

Kommissionen och rådet får på talmannens inbjudan delta i talmanskonferensens överläggningar om förslag till föredragningslista.

2.   I förslaget till föredragningslista får tider för omröstningar fastställas för enskilda punkter på föredragningslistan.

3.   Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista ska göras tillgängligt för ledamöterna senast tre timmar före sammanträdesperiodens början.

Senaste uppdatering: 26 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy