Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Wrzesień 2021
EPUB 155kPDF 807k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VII : SESJE
ROZDZIAŁ 2 : PORZĄDEK PRAC PARLAMENTU

Artykuł 158 : Przyjęcie i zmiana porządku dziennego

1.   Na  początku  każdej  sesji  miesięcznej  Parlament  przyjmuje  porządek  dzienny  sesji. Poprawki do ostatecznego projektu porządku dziennego mogą być przedstawiane przez komisję, grupę polityczną lub posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg. Propozycje te muszą zostać przedłożone Przewodniczącemu najpóźniej na godzinę przed otwarciem sesji miesięcznej. W  sprawie  każdej  poprawki  Przewodniczący  może  udzielić  głosu  jej  autorowi  oraz  jednemu mówcy wyrażającemu sprzeciw. Czas wystąpienia jest ograniczony do jednej minuty.

2.   Po przyjęciu, porządek dzienny nie może być zmieniany, chyba że zachodzą okoliczności wymienione w art. 163 lub art. 198, 199, 200 i 201 lub na podstawie propozycji Przewodniczącego.

Odrzucony wniosek proceduralny mający na celu zmianę porządku dziennego nie może zostać złożony ponownie na tej samej sesji miesięcznej.

Przeredagowanie lub zmia tytułu rezolucji złożonej na zakończenie debaty na podstawie art. 132, 136 lub 144 Regulaminu nie stanowi zmiany porządku dziennego, jeżeli tytuł mieści się w ramach tematu debaty.

3.   Przed zamknięciem posiedzenia Przewodniczący informuje Parlament o dacie, godzinie i porządku dziennym następnego posiedzenia.

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności