Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - září 2021
EPUB 156kPDF 737k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 6 : PROCESNÍ NÁMITKY A PROCESNÍ NÁVRHY

Článek 200 : Odročení rozpravy nebo odklad hlasování (1)

1.   Na začátku rozpravy o některém bodu pořadu jednání může politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty předložit návrh, aby byla rozprava odročena na určitý den a hodinu. O tomto návrhu se okamžitě hlasuje.

Záměr odročit rozpravu je oznámen předsedovi nejméně 24 hodin předem. Předseda o každém oznámení ihned informuje Parlament.

2.   Jestliže je tento návrh přijat, přikročí Parlament k dalšímu bodu pořadu jednání. Odročená rozprava se uskuteční v určený den a hodinu.

3.   Jestliže je tento návrh zamítnut, nelze jej předložit znovu během téhož dílčího zasedání.

4.   Před hlasováním nebo v jeho průběhu může politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty navrhnout, aby bylo hlasování odloženo. O tomto návrhu se okamžitě hlasuje.

(1) Článek 200 se použije obdobně na výbory (viz článek 219).
Poslední aktualizace: 26. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí