Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - September 2021
EPUB 139kPDF 638k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
6. PEATÜKK : KODUKORDA PUUDUTAVAD MÄRKUSED JA MENETLUSEGA SEOTUD ETTEPANEKUD

Artikkel 200 : Arutelu või hääletuse edasilükkamine (1)

1.   Päevakorrapunkti arutelu alguses võivad fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid teha ettepaneku lükata arutelu kindla kuupäeva ja kellaajani edasi. Taotlus pannakse viivitamata hääletusele.

Kavatsusest esitada arutelu edasilükkamise ettepanek tuleb presidendile vähemalt 24 tundi ette teatada. President teavitab igast teatest parlamenti viivitamata.

2.   Kui ettepanek võetakse vastu, läheb parlament edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Edasilükatud arutelu toimub kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal.

3.   Kui ettepanek lükatakse tagasi, ei tohi seda samal osaistungjärgul uuesti esitada.

4.   Enne hääletust või hääletuse ajal võivad fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid teha ettepaneku hääletus edasi lükata. Taotlus pannakse viivitamata hääletusele.

(1) Artiklit 200 kohaldatakse vajalike muudatustega ka komisjonidele (vt artiklit 219).
Viimane päevakajastamine: 26. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika