Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2021. gada septembris
EPUB 146kPDF 779k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
6. NODAĻA : REGLAMENTA NEIEVĒROŠANA UN PRIEKŠLIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PROCEDŪRU

200. pants : Debašu vai balsošanas atlikšana (1)

1.   Sākoties debatēm par kādu no darba kārtības jautājumiem, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt priekšlikumu atlikt debates līdz kādam noteiktam laikam. Par šādu priekšlikumu balso nekavējoties.

Par nodomu ierosināt debašu atlikšanu paziņo Parlamenta priekšsēdētājam vismaz 24 stundas iepriekš. Parlamenta priekšsēdētājs par to nekavējoties ziņo Parlamentam.

2.   Ja šo priekšlikumu pieņem, Parlaments pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Atliktās debates atsāk noteiktajā laikā.

3.   Ja priekšlikumu noraida, to nevar vēlreiz ierosināt tās pašas sesijas laikā.

4.   Pirms balsošanas vai balsošanas laikā politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt priekšlikumu atlikt balsošanu. Par šādu priekšlikumu balso nekavējoties.

(1) 200. pantu pēc analoģijas piemēro komitejām (sk. 219. pantu).
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika