Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Wrzesień 2021
EPUB 155kPDF 807k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VII : SESJE
ROZDZIAŁ 6 : WNIOSKI W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU I WYSTĄPIENIA W SPRAWACH PROCEDURALNYCH

Artykuł 200 : Odroczenie debaty lub głosowania (1)

1.   Grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg mogą w chwili otwarcia  debaty  nad  danym  punktem  porządku  dziennego  przedstawić  wniosek  o  odroczenie debaty na wskazany termin. Głosowanie nad tym wnioskiem przeprowadza się niezwłocznie.

Zamiar złożenia wniosku o odroczenie debaty powinien być zgłoszony co najmniej dwadzieścia cztery godziny wcześniej Przewodniczącemu, który informuje o nim niezwłocznie Parlament.

2.   Jeżeli wniosek został przyjęty, Parlament przechodzi do następnego punktu porządku dziennego. Odroczona debata jest podejmowana w wyznaczonym terminie.

3.   Jeżeli wniosek odrzucono, nie może być on przedstawiony ponownie w trakcie tej samej sesji miesięcznej.

4.   Przed głosowaniem lub w jego trakcie grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg mogą przedstawić wniosek o odroczenie głosowania. Wniosek taki jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie.

(1) Artykuł 200 stosuje się odpowiednio do komisji (zob. art. 219).
Ostatnia aktualizacja: 29 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności