Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - September 2021
EPUB 146kPDF 663k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 6 : ORDNINGS- OCH PROCEDURFRÅGOR

Artikel 200 : Uppskjutande av debatt eller omröstning (1)

1.   Vid inledandet av en debatt om en punkt på föredragningslistan får en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet lägga fram ett förslag om att skjuta upp debatten till en viss bestämd tidpunkt. Ett sådant förslag ska omedelbart gå till omröstning.

Avsikten att lägga fram ett förslag om att skjuta upp debatten ska anmälas till talmannen minst 24 timmar i förväg. Talmannen ska omgående informera parlamentet om en sådan anmälan.

2.   Om förslaget godkänns ska kammaren gå vidare till nästa punkt på föredragningslistan. Den uppskjutna debatten ska återupptas vid den tidpunkt som angetts.

3.   Om förslaget förkastas får det inte läggas fram på nytt under samma sammanträdesperiod.

4.   Före eller under en omröstning får en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet lägga fram ett förslag om att omröstningen ska skjutas upp. Ett sådant förslag ska omedelbart gå till omröstning.

(1) Artikel 200 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 219).
Senaste uppdatering: 26 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy