Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Meán Fómhair 2021
EPUB 156kPDF 715k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 6 : POINTÍ OIRD AGUS TAIRISCINTÍ NÓS IMEACHTA

Riail 201 : An suí a chur ar fionraí nó a chríochnú (1)

Féadfar an suí a chur ar fionraí nó a chríochnú i rith díospóireachta nó vótála má chinneann an Pharlaimint amhlaidh ar thogra ón Uachtarán nó ar iarraidh ó Fheisirí nó ó ghrúpa polaitiúil nó ghrúpaí polaitiúla a shroicheann an tairseach ard ar a laghad. Déanfar vótáil láithreach ar thogra nó ar iarraidh den sórt sin.

Má thíolactar iarraidh chun an suí a chur ar fionraí nó a chríochnú, cuirtear tús leis an nós imeachta chun vótáil ar an iarraidh sin gan moill mhíchuí. Ba cheart úsáid a bhaint as an ngnáthmhodh chun vótaí i suí iomlánach a fhógairt agus, i gcomhréir leis an gcleachtas atá ann cheana, ba cheart am cuí a thabhairt ionas go mbeidh Feisirí in ann an Seomra a bhaint amach.

Dála mar is amhlaidh i gcás Riail 158(2), más rud é gur diúltaíodh d'iarraidh den sórt sin, ní féidir iarraidh chomhchosúil a chur síos arís le linn an lae chéanna. I gcomhréir le Riail 174, tá sé de cheart ag an Uachtarán deireadh a chur le húsáid iomarcach iarrataí a thíolactar faoin Riail seo.

(1) Tá feidhm ag Riail 201 mutatis mutandis maidir le coistí (féach Riail 219).
An nuashonrú is déanaí: 26 Lúnasa 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais