Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - september 2021
EPUB 149kPDF 702k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 6 : ORDEPUNTEN EN PROCEDURELE MOTIES

Artikel 201 : Schorsing of sluiting van de vergadering (1)

Tijdens een debat of een stemming kan de vergadering worden geschorst of gesloten indien het Parlement daartoe beslist op voorstel van de Voorzitter of op verzoek van leden of een fractie of fracties die ten minste de hoge drempel bereiken. Een dergelijk voorstel of verzoek wordt onmiddellijk in stemming gebracht.

Indien wordt verzocht om schorsing of sluiting van de vergadering, dan wordt de procedure om hierover te stemmen zonder onnodige vertraging in gang gezet. Om de stemming aan te kondigen, wordt gebruikgemaakt van de gebruikelijke middelen, en overeenkomstig de gangbare praktijk krijgen de leden voldoende tijd om zich naar de plenaire vergaderzaal te begeven.

Naar analogie met artikel 158, lid 2, tweede alinea, kan een dergelijk verzoek, wanneer dit is verworpen, niet nogmaals op dezelfde dag worden ingediend. Overeenkomstig artikel 174 heeft de Voorzitter de bevoegdheid om een halt toe te roepen aan de excessieve indiening van verzoeken uit hoofde van dit artikel.

(1) Artikel 201 is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 219).
Laatst bijgewerkt op: 26 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid