Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - September 2021
EPUB 142kPDF 662k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 7 : MØDEREFERATER

Artikel 202 : Protokol

1.   En protokol fra hvert møde, der indeholder en udførlig gengivelse af Parlamentets forhandlinger, navnene på talerne og Parlamentets afgørelser, herunder resultatet af enhver afstemning om ethvert ændringsforslag stilles til rådighed mindst en halv time før begyndelsen af eftermiddagsdelen af det følgende møde.

2.   En fortegnelse over dokumenter, der danner grundlag for Parlamentets forhandlinger og afgørelser, offentliggøres i protokollen.

3.   Ved begyndelsen af eftermiddagsdelen af hvert møde forelægger formanden protokollen fra det foregående møde for Parlamentet til godkendelse.

4.   Gøres der indsigelse mod mødeprotokollen, bestemmer Parlamentet i givet fald, hvorvidt der skal tages hensyn til foreslåede ændringer. Et medlem kan ikke få ordet herom i mere end ét minut.

5.   Protokollen underskrives af formanden og generalsekretæren og opbevares i Parlamentets arkiv. Protokollen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Seneste opdatering: 26. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik