Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2021 m. rugsėjo mėn.
EPUB 145kPDF 770k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
7 SKYRIUS : PARLAMENTO VEIKLOS VIEŠUMAS

202 straipsnis : Plenarinio posėdžio protokolas

1.   Kiekvieno plenarinio posėdžio protokolas su jame smulkiai aprašytu svarstymu, kalbėtojų pavardėmis ir Parlamento sprendimais, įskaitant visų balsavimų dėl visų pakeitimų rezultatus, pateikiamas ne vėliau kaip prieš pusvalandį iki kito plenarinio posėdžio popietinės dalies.

2.   Dokumentų, kuriais remiamasi per Parlamento diskusijas ir priimant sprendimus, sąrašas skelbiamas protokole.

3.   Kiekvieno plenarinio posėdžio popietinės dalies pradžioje Parlamento pirmininkas teikia Parlamentui tvirtinti ankstesnio plenarinio posėdžio protokolą.

4.   Jeigu yra prieštaravimų dėl plenarinio posėdžio protokolo, Parlamentas sprendžia, jei reikia, ar atsižvelgti į siūlomus pakeitimus. Nei vienas Parlamento narys negali kalbėti šia tema ilgiau kaip vieną minute.

5.   Plenarinio posėdžio protokolą pasirašo Parlamento pirmininkas ir generalinis sekretorius, jis saugomas Parlamento archyvuose. Plenarinio posėdžio protokolas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika