Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2021. gada septembris
EPUB 146kPDF 779k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
7. NODAĻA : PARLAMENTA DARBA PUBLISKUMS

202. pants : Protokols

1.   Katras sēdes protokolu ar tās norises izklāstu, runātāju vārdiem un Parlamenta pieņemtajiem lēmumiem, tostarp balsojumu rezultātiem par grozījumiem, dara pieejamu vismaz pusstundu pirms nākamās pēcpusdienas sēdes sākuma.

2.   To dokumentu sarakstu, par kuriem notiek debates un par kuriem Parlaments pieņem lēmumus, iekļauj protokolā.

3.   Katras pēcpusdienas sēdes sākumā Parlamenta priekšsēdētājs iesniedz Parlamentam apstiprināšanai iepriekšējās sēdes protokolu.

4.   Ja protokolu apstrīd, vajadzības gadījumā Parlaments lemj, vai pieprasītās izmaiņas būtu jāņem vērā. Uzstāšanās laiks, lai izteiktos par tematu, ir ne vairāk kā viena minūte.

5.   Protokolu paraksta Parlamenta priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs, un to glabā Parlamenta arhīvā. Protokolu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika