Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - september 2021
EPUB 149kPDF 702k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 7 : OPENBAARHEID VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 202 : Notulen

1.   De notulen van elke vergadering, waarin verslag wordt gedaan van het verloop van de vergadering, de namen van de sprekers en de beslissingen van het Parlement, met inbegrip van de uitslagen van stemmingen over amendementen, worden ten minste een half uur voor de hervatting van de volgende vergadering na de middagonderbreking beschikbaar gesteld.

2.   Een lijst van documenten die ten grondslag liggen aan de debatten en de beslissingen van het Parlement wordt gepubliceerd in de notulen.

3.   Bij de hervatting van de vergadering na de middagonderbreking legt de Voorzitter de notulen van de vorige vergadering aan het Parlement ter goedkeuring voor.

4.   Indien tegen de notulen bezwaar wordt gemaakt, dan beslist het Parlement zo nodig over de vraag of de gewenste wijzigingen in aanmerking moeten worden genomen. Leden mogen hierover hooguit één minuut het woord voeren.

5.   De notulen worden ondertekend door de Voorzitter en de secretaris-generaal en bewaard in het archief van het Parlement. Zij worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Laatst bijgewerkt op: 26 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid